O nás

Financovanie vozidiel na Slovensku ponúkajú bankové a aj nebankové univerzálne leasingové spoločnosti (financujú všetko čo je možné financovať – vozidlá rôznych značiek, stroje a zariadenia, nehnuteľnosti), samotné banky a aj spoločnosti, ktoré financujú len vybrané (svoje) značky  – to sú značkové leasingové spoločnosti.

Prečo značkové financovanie?

Značkové financovanie je zamerané na vytvorenie výhodných produktov pre zákazníkov značky a na vybudovanie vernosti zákazníka k značke.

Značkové financovanie je výhodné pre zákazníkov –  značka Nissan pripravuje pre svojich zákazníkov zaujímavé finančné produkty Nissan Finance v kombinácii so zaujímavou cenou vozidla čo dáva zákazníkovi značky Nissan výhodu pred ostatnými značkami.

Kto bude financovať vaše vozidlo?

Značkové financovanie Nissan Finance je založené na spolupráci troch spoločností – NISSAN SALES CEE Kft, RCI Banque (na Slovensku zastúpená dcérskou spoločnosťou RCI Finance SK, s.r.o. – ďalej v texte RCI) a UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Úlohou RCI je pripravovať finančné produkty podporujúce obchodnú politiku Nissan Sales CEE. V tomto procese je dôležité poznať zákazníka  a jeho potreby a podľa toho navrhnúť produkt. Úlohou UCL je vytvorenie technických podmienok aby sa produkt prostredníctvom siete predajcov RSK dostal k zákazníkom. UCL teda produkty distribuuje a na základe rozhodnutia zákazníka UCL vo svojom mene so zákazníkom uzatvára zmluvu o financovaní a spravuje ju až do jej dohodnutého ukončenia. UCL poskytuje zákazníkom predajcov siete Nissan služby prostredníctvom svojich pracovísk.