Financovanie

Finančný leasing

  • Najrozšírenejšia forma financovania – výhodná obzvlášť pre podnikateľov vďaka daňovému odpisu vozidla  v priebehu 3 rokov.
  • Majiteľom vozidla je po celú dobu  financovania leasingová spoločnosť, klient sa stáva majiteľom až po uhradení poslednej splátky a symbolickej vopred dohodnutej ceny.
  • Výhodou finančného leasingu je pre klienta rýchly proces schválenia financovania ako aj výrazne nižšia náročnosť leasingovej spoločnosti na požadované doklady klienta pre schvaľovanie financovania v porovnaní s bankovými úvermi (nutnosť mať ručiteľa, zabezpečenie úveru majetkom klienta alebo životnou poistkou). S týmto súvisí aj výrazne nižšia administratívna náročnosť voči klientovi a výrazne kratšia doba trvania schvaľovacieho procesu v porovnaní s bankovými.

Úver a splátkový predaj

  • Financovanie kúpy vozidla úverom na konci roka je výhodné pre podnikateľov a spoločnosti a pre platcov DPH hlavne z dôvodu okamžitého uplatnenia celého ročného odpisu a nárokovania celej DPH z vozidla v prípade úžitkových vozidiel.
  • Majiteľom vozidla nie je leasingová spoločnosť ale klient. Klient v tomto prípade vystupuje voči leasingovej spoločnosti ako dlžník. Úver je zo strany leasingovej spoločnosti zmluvne zabezpečený tak aby leasingová spoločnosť mala prístup k vozidlu v prípade neplatenia splátok klientom.
  • Klient môže kedykoľvek ukončiť úverovú zmluvu za poplatok stanovený zákonom.
  • Jediná forma financovania, kedy je možné čerpať štátnu dotáciu alebo príspevky na vozidlo napr. pre zdravotne postihnuté osoby alebo príspevkové organizácie.

Operatívny leasing

  • Každá ponuka zohľadňuje individuálne požiadavky zákazníka a pripravuje sa individuálne pre každého zákazníka.
  • Klient sa nikdy nestáva majiteľom vozidla, vozidlo má len v nájme na dohodnutú dobu.
  • Financovanie zahŕňa aj balíček služieb podľa potrieb a definície klienta (servis vozidla, náhradné pneu, diaľničnú známku, poistenie, tankovacie karty – pohonné hmoty, správa vozidlového parku klienta a ďalšie).
  • Operatívny leasing je určený len pre firmy s počtom vozidiel spravidla vyšším ako 5 vozidiel.
  • Celú splátku si klient dáva do nákladov.